Home

URBAN COMBAT HAPKIDO

FEDERATION SVERIGE

UCHF

 

Urban Combat Hapkido är ett öppet system som ständigt är under utveckling. Inget är fel, bara mindre bra i vissa situationer. Vi har vår grund i traditionell Koreansk Hapkido och i Muay Thai samt Kali, Tae Kwon Do och Jujitsu. Till detta integrerar vi Dim Mak för att få så effektiva tekniker som möjligt. Vi ser alltid till att ta till vara våra medlemmars tidigare kunskaper.

 

Våra instruktörer är fria att integrera sina kunskaper från alla kampstilar de kan, så länge som de grundläggande kraven och tekniker som finns i Urban Combat Hapkido lärs ut korrekt. Vi lägger ingen vikt i att det ska gå ett visst antal år mellan svartbältesgraderingarna. Det är klart det tar tid att utvecklas och förbättras man inte får man vänta på nästa Dan-grad. Vi lägger stor vikt vid att följa en mordern tolkning av Bushido. Detta har visat sig sällsynt idag. Vi vill inte ha med politik att göra och vi bryr oss inte om ifall någon tillhör en viss religion eller inte så länge som den inte är våldsbejakande.

 

Alla tränande har oavsett färg på bältet samma rättigheter att behandlas lika och rätt, men ju högre grad du har, desto mer ansvar har du för att de som är lägre graderade än du trivs. Vi är en enda stor familj och vi finns representerade i Sverige, Tyskland, Belgien, Italien, England, Irland och Kambodja.

 

I UCHF är graderingarna i ordning: Vitt bälte, gult bälte, orange bälte, grönt bälte, blått bälte, brunt bälte, rött bälte, rött bälte med ett, två, och tre svarta streck. Sedan är det svart bälte, första året på prov med ett rött bälte med en svart linje i mitten av hela bältet, sedan efter ett år om allting gått bra, vanligt svart bälte. Därefter får man Dangrader, streck på svartbältet. Graderna börjar på 1 Dan och går upp till 10 Dan. Vid 5:e Dan får man bära ett rött och svart blockbälte om man vill då detta är mästargraden. Vid 8 Dan och uppåt får man bära ett Grandmaster bälte som man själv väljer ut.

 

Den 30:e Juli 2017 fick UCHF sin första person i hela världen med 10 Dan. Det var Grandmaster Dr. Ibraham Ahmed från USA som erhöll detta under sitt besök i Sverige. UCHF grundades 1996 av Magnus Degéus och Andreas Olofsson och ingen av dem har någon Dan grad i UCHF eftersom de är grundare av systemet. UCHF grundare vägrar utropa sig själva till 10 Dan. Degéus har 9 Dan och Olofsson 8 Dan i traditionell Hapkido. Se gärna vår internationella websida HÄR.

Copyright @ All Rights Reserved